Чикаго стил библиографског цитирања

  • Драгана Сабовљев Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
Кључне речи: цитирање, Чикаго стил библиографског цитирања, Приручник Чикаго стила (The Chicago Manual of Style – CMOS) (2017), библиографска јединица, фуснота, литература, библиотечко-информациона грађа, извори

Сажетак

Цитирање као дословно навођење туђих речи, парафраза или резиме нечијих идеја или ставова у циљу потврђивања сопствених сазнања, полемике са супротним мишљењима, или као упућивање читаоца на сродне радове, захтева јасан и исцрпан библиографски опис извора. То подразумева правила по којима се наводе подаци о библиографској јединици која варирају од једног до другог стила цитирања. Избор зависи од научне дисциплине, правила која прописују часописи или зборници у којима се објављују радови, или од афинитета самих аутора. У овом тексту, на практичним примерима, представљенe су измене у начину цитирања појединих врста грађе и извора објављене у 17. издању Чикаго стила библиографског цитирања (Chicago Style) из 2017. године. Редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, у складу са традицијом заступљеном у часописима са тематиком из библиотечко-информационе делатности у свету, определила се за Notes and Bibliography style (односно Humanities Style). У овом тексту су приказани начини навођења различите библиотечко-информационе грађе и извора који се најчешће користе као референсна литература у научном или стручном раду.

Објављено
03. 06. 2019.
Секција
Одраз