РЕДАКЦИЈА


Главни уредник: др Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

Одговорни уредник: Горан Траиловић, проф.
Градска библиотека Панчево – Одељење за израду библиографија и издавачку делатност, Панчево
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Редакција:

др Жељко Вучковић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
z.vuckovic@yahoo.com

др Соња Шпиранец
Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет - Одсјек за информацијске знаности, Загреб, Хрватска
sspiran@ffzg.hr

др Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ – Научно-завичајно одељење и издавачка делатност, Зрењанин
dragana.sabovljev@gmail.com

мстр Предраг Ђукић
Библиотека града Београда – Сектор за библиотечку делатност, Београд
predragd@bgb.rs

мстр Весна Вуксан
Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” – Oдељење за развој и одржавање библиотечког система, дигитализацију фондова и културну делатност, Београд
vesnavuksan@gmail.com

мр Наташа Белић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет - Библиотека, Нови Сад
natasam@ff.uns.ac.rs

др Бранка Драгосавац
Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека, Београд
branka.dragosavac@ius.bg.ac.rs

 

Стручна редактура: Драгана Сабовљев
Лектура и коректура: Драгана Сабовљев
Превод и редактура превода: Биљана Живановић
Сарадник за стручну класификацију: Драгана Михаиловић
Ликовно уређење: Миљана Алексић
Дизајн часописа и техничко уређење: Дуња Шашић
Koнцепт корица и логотип: Драган Пешић
Веб-мастер: мстр Дамир Симончић

За издавача:
Дејан Боснић, директор

Министарствo за науку и технолошки развој Републике Србије и Национални савет за научни и технолошки развој Читалиште су, 2009. године, категоризовали као научни часопис (М53), а 2012. као часопис националног значаја (М52).

Читалиште је 2013. потписало Уговор о лиценцирању са EBSCO Publishing. Inc (USA) и прихваћен је за индексирање у овој угледној светској бази научних података фебруара 2014. Пријава за индексирање часописа у Library and Information Science Abstracts (LISA) прихваћена је од стране ProQuest (USA). Часопис се индексира у Српском цитатном индексу (СЦИндексу) од 2013. године.