ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.

    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.

    Од 2002. године, када се појавио под називом Панчевачко читалиште, часопис излази редовно, у полугодишњим интервалима мај – новембар. Први главни и одговорни уредник гласила био је Горан Траиловић, док га од 2009. године уређују Гордана Стокић Симончић, као главни уредник и Горан Траиловић, као одговорни уредник. Градска библиотека Панчево је издавач гласила пуну деценију; од новембра 2011. суиздавач часописа је Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. ЧИТАЛИШТЕ је, у периоду 2009-2011, имало ранг научног часописа, а од 2012. има ранг научног часописа националног значаја (М52).

    Часопис је до сада имао више од петсто сарадника, библиотекара и научних радника из свих типова библиотека и са факултета за библиотекарство и информатику у Србији и свету.Creative Commons лиценца

ЧИТАЛИШТЕ је носилац ауторских права на објављене чланке под условима лиценце
Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија.