Руска државна библиотека у Москви – од музејске збирке књига до колекције од националног значаја

  • Биљана М. Ђурашиновић
Кључне речи: Руска државна библиотека, Москва, историјат, колекције и организација, Музеј Румјанцева, српске рукописне и штампане књиге

Сажетак

У тексту су описани развој и колекције Руске државне библиотеке у Москви, од Музеја Румјанцева, основаног 1828. у Санкт-Петербургу, до данашњих дана. Посебна пажња посвећена је периоду од шездесетих година 19. века, када је фонд поменутог музеја премештен из Санкт-Петербурга у Москву, где је представљао прву музејску колекцију у Руском царству. На основу тадашњих прописа, данашња Руска државна библиотека била је прва општедоступна библиотека у Москви. Део њених фондова представљале су, а и данас чине, рукописне и штампане публикације из различитих периода српске историје.
Након револуције 1917, пред ову установу постављени су нови задаци, који су били у складу са тадашњим државним уређењем, које је, упркос прилагођавањима у појединим периодима, опстало до почетка деведесетих година 20. века. Нове околности учиниле су да Руска државна библиотека још једанпут у својој историји промени статус и улогу, која се, уз примену нових информационих технологија, успешно развија и у 21. веку.

Објављено
03. 06. 2019.
Секција
Библиотека