Допринос Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” сталном стручном усавршавању запослених у библиотечко-информационој делатности

  • Александра Поповић Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
  • Драгана Столић Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Мaрковић“, Београд
  • Дејана Каваја Станишић Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
Кључне речи: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, акредитовани семинари, стручно усавршавање, едукација, библиотекари, информациона писменост, целоживотно учење, отворени приступ, информациони системи, ауторско право

Сажетак

У раду је представљена едукативна активност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” намењена запосленима у библиотечко-информационој делатности. Као матична за високошколске библиотеке на територији Србије, она се систематски и организовано бави стручним усавршавањем библиотекара у оквиру мреже академских библиотека. Успостављањем система акредитације у библиотечко-информационој делатности 2013. године, Библиотека је своју образовну делатност додатно развила, обогатила и унапредила, предлагањем и спровођењем значајног броја семинара које је похађао велики број корисника. У периоду од 2014. до 2018. године реализовано је 19 програма у којима је учествовало 2306 полазника. Досадашња пракса Библиотеке у овом сегменту рада указује на важност интерактивног, иновативног и флексибилног приступа обуци библиотечких радника, како би они лакше могли да савладају изазове са којима се суочавају, међу којима су сада најактуелнији: усвајање принципа отвореног приступа, разумевање основних појмова ауторског права, познавање нових информационих технологија значајних за библиотечке раднике и њихове све захтевније кориснике, коришћење комерцијалних и некомерцијалних електронских сервиса и сл.

Објављено
03. 06. 2019.
Секција
Тема