О нестручном напредовању и стручном назадовању

  • Жарко Војновић Народна библиотека Србије, Београд
Кључне речи: стручна звања, библиотечко-информациона делатност, Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, бодовна листа, комисије, квалитет, вредновање

Сажетак

Рад се бави анализом неколико начелних питања у вези са стицањем стручних звања у библиотечко-информационој делатности, кључних за схватање смисла стручног напредовања. Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности и бодовна листа који регулишу стицање стручних звања извор су многих неспоразума и отворених злоупотреба. Њихова примена у пракси показала је да се углавном настоји на испуњавању формалних услова код кандидата. Принципијелна питања, попут тачнијег одређивања опсега библиотечко- информационе делатности, процене квалитета, (не)оправданости начина вредновања редовних послова, као и праведности валоризације, доследно се избегавају. Све је то довело до хиперпродукције кандидатура, снижавања нивоа струке, због чега је замагљен и сам смисао стручног напредовања.

Објављено
03. 06. 2019.
Секција
Тема