Стручна звања – бар три стране једне медаље...

  • Гордана Стокић Симончић Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд

Сажетак

Ако су стручна звања нешто као медаља којом се одликујемо, онда ова библиотечка има бар три стране. На једној је законска регулатива, на другој вредновање стручног рада, а на трећој сада већ не мали број делатника на пољу образовања и стручног усавршавања библиотекара. Било би за очекивање да све три стране, у садејству, дају златни сјај медаљи званој библиотекарска професија, али – није тако.
Како смо дошли до тога да, после неколико деценија упорне борбе за статус и углед у друштву, српски библиотекари почну да раде на укидању библиотекарства као професи је, у овом броју Читалишта покушавају да објасне Иван Стојановић и Жарко Војновић у ауторским текстовима. „Спољни чиниоци“ остављени су овом приликом по страни, јер уз све рестриктивне мере у култури последњих година, они нису нанели професији онолико штете колико су то успели они унутар ње. Озакоњени обрачун са струком тековина је вишегодишње активности једног броја беспризорних каријериста и далеко већег броја оних којима постојећа ситуација у вези са стручним звањима напросто иде на руку.
Као противтежа реченом, а у непосредној вези са стручним звањима, налазе се потреба за комуникацијом, сарадњом и за усавршавањем у струци. Темати у ранијим бројевима Читалиштавећ су били посвећени школовању библиотекара, па је овом приликом пажња посвећена програмима континуираног образовања. Одличне примере едукације запослених у библиотекама представљају аутори и реализатори програма Јелена Јовин, Александра Поповић, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић.

Објављено
03. 06. 2019.
Секција
Уводник