Унутрашња мотивација за рад библиотекара

  • Јелена Јовин Библиотека Матице српске, Нови Сад
Кључне речи: библиотекари, мисија, радни стилови, мотивација, циљеви, стручно усавршавање

Сажетак

Библиотекари се међусобно разликују по начину и продуктивности рада: неки од каталогизатора брже постижу норму у броју записа, неке информаторе корисници више „воле“, трећи брже стижу до звања, четврти остварују бројне међународне контакте на конференцијама и друштвеним мрежама, а неки прихватају и прековремени рад. Шта је то што их издваја, прави разлику, што их покреће, даје им снагу, истрајност, жељу и вољу? Поред склопа јединствених црта личности, темперамента, интелигенције, као важна детерминанта у раду издваја се феномен мотивације, коју су проучавали заговорници различитих теоријских праваца из области менаџмента, организационог понашања и психологије рада. Текст обухвата неколико аспеката, почевши од личног, преко аспекта „други“ (колеге, ментори, радна атмосфера), до ширег друштвеног, културног и економског окружења у којем библиотека доприноси и функционише. Чланак има за циљ да укаже на сложену природу и значај унутрашње мотивације за рад кроз сажет приказ најважнијих ставова различитих теоретичара и истраживача, Данијела Пинка, Исака Адижеса, Абрахама Маслова и трансакционих аналитичара, који могу бити смернице за примену у раду библиотекара. Теоријске поставке допуњују примери из библиотечке праксе и искуство аутора у раду са групама библиотекара током радионице посвећене теми мотивације.

Објављено
21. 12. 2018.
Секција
Библиотека