Тринаест књига из личне библиотеке Јована Стерије Поповића

  • Драгана Ракић Градска библиотека Вршац
Кључне речи: Јован Стерија Поповић, лична библиотека, Градска библиотека Вршац, Градски музеј Вршац, културно наслеђе, књиге

Сажетак

Јован Стерија Поповић (1806—1856), један од најзначајнијих писаца српске књижевности, просветитељ и научник, поседовао је богату личну библиотеку од које је данас, нажалост, сачувано само 13 књига. Идентификоване су као Стеријине на основу његовог аутографа који се налази на њима или на основу стихова које је својом руком записао. Свих 13 се чувају у Вршцу, 10 припадају Градској библиотеци, а три су у власништву Градског музеја. Претпоставља се да се понека књига са Стеријиним потписом може данас наћи код приватних колекционара.
Након Стеријине смрти, његову библиотеку је наследила супруга Јелена. Она је већину књига продала Францу Ветлу, књижару и издавачу из Темишвара, тако да је лична библиотека чувеног писца веома брзо након његове смрти расформирана.

Објављено
21. 12. 2018.
Секција
Библиотека