Нова могућност: Програм Уједињених нација до 2030. и заговарање за библиотеке

  • Stephen Wyber IFLA – Policy and Advocacy, Den Haag, Netherlands
Кључне речи: развој, циљеви одрживог развоја, приступ информацијама, библиотеке, заговарање за библиотеке, Уједињене нације

Сажетак

Све већа пажња која се поклања одрживом развоју, у сваком од његових аспеката, указује на чињеницу да се доносиоци одлука усредсеђују на важност ширег спектра политика и унакрсних фактора. Укључивши приступ информацијама у деветнаест потциљева у оквиру циљева одрживог развоја, светске владе су потврдиле да је реч о питању од суштинског значаја. Ово потврђује важност рада библиотека које обезбеђују да приступ буде могућ и користан за све и пружа прилику за ангажовање на националном и регионалном нивоу, као и у самим Уједињеним нацијама, у циљу подизања свести и подршке за библиотеке.
Први део рада бави се афирмисањем значаја библиотека у Програму Уједињених нација до 2030, а други разматра активности IFLA-е и могућности да се овај процес искористи за подизање свести о библиотекама као партнерима у развоју.

Објављено
21. 12. 2018.
Секција
Тема