Култура и Агенда одрживог развоја 2030

  • Христина Микић Институт за креативно предузетништво и иновације, Београд
Кључне речи: културa, Уједињене нације, одрживи развој, библиотеке, Агенда 2030, UNESCO

Сажетак

Интересовање теоретичара и практичара за однос културе и одрживог развоја актуелан је у последњих неколико година, нарочито од краја 2015. године, када су Уједињене нације усвојиле Агенду одрживог развоја до 2030. Њоме се програмирају глобални циљеви развоја и преиспитују изазови који стоје на путу унапређења развојних процеса. Овај рад бави се улогом културе у остваривању циљева одрживог развоја до 2030. године. У уводним разматрањима, даје се оквир за анализу културе и одрживог развоја. Други део рада посвећен је ретроспективи активности Уједињених нација у пољу културе. Последњи део рада анализира улогу библиотека у остваривању Агенде одрживог развоја 2030.

Објављено
23. 09. 2021.
Секција
Тема