Информациона писменост у Читалишту

  • Горан Траиловић Градска библиотека Панчево

Сажетак

Сусрет, разговор и фотографисање (као траг у времену) са неким као што је Пол Зурковски, творац термина „информациона писменост“, има симболичко значење и представља неку врсту иницијације аутора у ову област. Догодило се то октобра 2013. у Истанбулу на првој Европској конференцији о информационој писмености. Ни је, међутим, само Зурковски обележио овај скуп: једнако снажан допринос проблематици информационе писмености дале су зачетнице идеје и главне организаторке Конференције Серап Курбаноглу и Соња Шпиранец. У протеклих шест година оне су, око ECIL-а као годишњег форума, успеле да окупе велики број теоретичара и практичара, да успоставе контакте са бројним заинтересованим колегама, али и да изађу из оквира информационе делатности и пруже руку сарадање другим професијама. Обе се као аутори појављују у овом бро ју Читалишта.
Серап Курбаноглу je, погледом на постигнуто, представила Европску конференцију о информационој писмености и означила правце њеног будућег развоја. О „критичкој информацијској писмености у академском контексту“ пише Соња Шпиранец, а Гордана Стокић Симончић и Драгана Сабовљев о навикама у коришћењу истраживачких података наставника и сарадника на Универзитету у Београду. Оне се, заједно са Гораном Траиловићем, баве и анализом стања, односно нивоа информационе писмености грађана Србије.

Објављено
27. 11. 2021.
Секција
Уводник