Информациона писменост наставника и сарадника на Универзитету у Београду

  • Гордана Стокић Симончић Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
  • Драгана Сабовљев Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
Кључне речи: Универзитет у Београду, наставници, сарадници, истраживачи, библиотекари, навике, информациона писменост, анкета, Вештина коришћења података и управљање истраживачким подацима – Data Literacy and Research Data Management Research, инфраструктура

Сажетак

У раду су представљени резултати истраживања које је спроведено током 2017. године на Универзитету у Београду, а имало је за циљ да утврди ниво информационе писмености наставника и сарадника, испитујући њихову оспособљеност за руковање истраживачким подацима. Истоветном онлајн анкетом (Вештина коришћења података и управљање истраживачким подацима – Data Literacy and Research Data Management Research) прикупљани су подаци о навикама истраживача (професора, сарадника, докторанада, библиотекара), у академским срединама већег броја европских држава упоредо, да би се омогућило компаративно сагледавање проблематике.
Узорак од 85 испитаника потврдио је полазну претпоставку анкетара да ниво информационе писмености наставника и сарадника на Универзитету у Београду треба систематски унапређивати. Но, показао је и мањак институционалне инфраструктуре (политике, сервиси, средства, репозиторијуми, процедуре), па и недостатак, односно непознавање стручне терминологије у области управљања истраживачким подацима, што све заједно директно утиче на ефективност научног процеса.

Објављено
22. 06. 2018.
Секција
Тема