Информациона писменост у светлу статистике: српске прилике

  • Горан Траиловић Градска библиотека Панчево
  • Гордана Стокић Симончић Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
  • Драгана Сабовљев Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
Кључне речи: информациона писменост, медијска писменост, статистика, Србија, грађани, ученици основних школа, ученици средњих школа, студенти, Национaлно саветовање о медијској и информационој писмености

Сажетак

Рад се бави анализом стања, односно нивоа информационе писмености грађана Републике Србије. Ослања се на истраживања Републичког завода за статистику Србије, као и на ретка, али драгоцена истраживања степена информационе писмености код различитих делова српске популације. Статистички подаци су дали општи квантитативни оквир, а ова сегментирана истраживања прецизније податке који се односе на информациону писменост припадника одређених социјалних групација.
Полазиште и оквир за даљи развој информационе писмености у Србији у јавним политикама и стратегијама дало је Национално саветовање о медијској и информацијској писмености одржано 2017. године. У раду се, такође, указује на могућности које се нуде библиотекама које, познајући ове податке, могу да прилагоде своје услуге раду на промоцији и ширењу информационе писмености међу становништвом.

Објављено
22. 06. 2018.
Секција
Тема