Kritička informacijska pismenost u akademskom kontekstu

  • Sonja Špiranec Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Zagreb, Hrvatska
Кључне речи: kritička informacijska pismenost, visoko obrazovanje, standardi, Okvir za informacijsku pismenost u visokom obrazovanju, teorijsko utemeljenje, tržište rada, pristup usmjeren na vještine

Сажетак

Unatoč tomu što se informacijska pismenost danas neprijeporno može smatrati konsolidiranim teorijskim konceptom i prepoznatim praktičnim područjem djelovanja u knjižničarstvu, mnoge inicijalne postavke informacijske pismenosti danas se dovode u pitanje. Brojna preispitivanja i kritike koncepta, njegove svrhe i praktičkih manifestacija rezultirale su zaokretom prema kritičkoj informacijskoj pismenosti.
Cilj je ovoga rada utvrditi pruža li kritička informacijska pismenost jedinstven teorijski doprinos u suvremenim promišljanjima o informacijskoj pismenosti. U tu svrhu će se primjenom kvalitativnog pristupa analize literature ispitati osnovne ideje i konceptualna polazišta kritičke informacijske pismenosti te kontrastirati prevladavajući instrumentalno-operativni vid tumačenja informacijske pismenosti s kritičkim pristupima. Pritom će se pokušati utvrditi koliko koncepti kritičke informacijske pismenosti refl ektiraju pitanja, dileme i probleme koji su u posljednjih nekoliko desetljeća ustanovljeni u teoriji i praksi informacijskog opismenjivanja i pružaju li zadovoljavajuće uporište za uočene nedostatke, s posebnim osvrtom na visokoškolski kontekst.

Објављено
22. 06. 2018.
Секција
Тема