Развој јавне библиотеке као отвореног простора у дигиталној ери и њена улога у демократизацији друштва

  • Јелена Цуца Градска библиотека Вршац
Кључне речи: јавне библиотеке, дигитализација, јавни дискурс, социјални капитал, демократија, социјални утицај

Сажетак

У времену дигиталних медија, када су информације лако доступне, јавне библиотеке имају, више него икада, обавезу да корисницима омогуће инфраструктуру за отворени дискурс и да дигитализацијом обезбеде библиотечку грађу која није доступна на интернету. Неопходно је да узму активно учешће у изградњи социјалног капитала и „изборе“ се за примарно место у дигиталном друштву. Да би привукле грађане и постале простор за развој демократског друштва, потребно је да дефинишу на који начин дигитализација мења њихову улогу и да нађу начин за квалитетније коришћење информационо- комуникационих технологија и доступних текућих и ретроспективних организованих ресурса. Потребно је дефинисати проблеме и потребе корисника, а затим прегледом и анализирањем теорија и коришћењем примера добре праксе створити јавни простор где они могу да изражавају и размењују своја мишљења, знања и идеје и тиме допринесу изградњи демократије.

Објављено
22. 06. 2018.
Секција
Библиотека