Преглед публикација у форматима приступачним особама оштећеног вида

  • Ана Павловић Универзитет Београду, Правни факултет – Библиотека
Кључне речи: особе оштећеног вида, електронске публикације, асистивне технологије, говорни софтвер, онлајн каталози, Брајево писмо

Сажетак

Рад се бави публикацијама које су приступачне особама оштећеног вида, са посебним освртом на електронска издања. Особе оштећеног вида електронске публикације користе уз помоћ рачунара, који је опремљен говорним софтвером, чиме се кориснику омогућава да се образује, чита, претражује електронске каталоге и несметано ради. Текст се заснива, пре свега, на практичним искуствима библиотекара и корисника оштећеног вида.
Приступ информацијама је загарантован Конвенцијом Уједињених Нација о правима особа са инвалидитетом, као и домаћим законодавством. Тако су, поред специјализованих библиотека за ове корисничке групе, неке библиотеке оформиле службе или одељења која особама са оштећењем вида пружају библиотечке услуге.
Иако је извесно да је на пољу обезбеђивања несметаног приступа информацијама особама са оштећеним видом са појавом информационих технологија доста урађено, неопходно је да се у будућности усагласе законски прописи, библиотеке и издавачи како би се створила још повољнија клима за развој приступачних библиотека и потпуно доступних публикација за ову категорију корисника.

 

Објављено
22. 06. 2018.
Секција
Мрежа