Заштита старе и ретке писане грађе у случају ратних опасности

  • Вања Ерор Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека
Кључне речи: стара и ретка књига, културна добра, правна заштита, непосредна ратна опасност, оружани сукоби

Сажетак

У раду су обрађени правни прописи који се баве заштитом старе и ретке писане грађе током ратова, на којима се интензивније ради од друге половине 19. и почетком 20. века. Међународне конвенције, донете у Хагу 1899. и 1907. године, као део међународног ратног права, први су документи који као предмет заштите од ратних дејстава наводе културна добра. Велика разарања у ратовима широм света, уништавање и крађе културних добара у Првом, а потом и у Другом светском рату утицали су да се озбиљно приступи међународној заштити културних добара. Један од предмета заштите су и старе и ретке књиге као покретно културно добро. Кроз низ одржаних међународних конференција донете су уредбе, декларације, конвенције, правилници, како у свету и Европи, тако и у Србији, како би се на најбољи начин заштитила стара и ретка књига и културна добра у целини.

Објављено
22. 06. 2018.
Секција
Одраз