Руска национална библиотека у Санкт-Петербургу: историјат, организација и колекције публикација

  • Биљана Ђурашиновић
Кључне речи: Руска национална библиотека, историјат, организација, колекције, српски рукописи, Вуканово јеванђеље, Мирослављево јеванђеље, Радослављево јеванђеље

Сажетак

У раду су описани историјат и делатност Руске националне библиотеке у Санкт-Петербургу, која је, кроз више од две стотине година постојања, у различитим друштвено-политичким околностима (од периода Царства до савременог доба), била једна од најзначајнијих установа културе. Иако је њен национални карактер био дефинисан одмах након оснивања, од краја 19. века она свој рад није темељила само на очувању најзначајнијих споменика руске историје и културе, већ и баштине целог света. Књижне колекције Библиотеке представљене су кроз опис најзначајнијих дела из различитих крајева света. За српску културу посебну вредност представљају неки од најстаријих сачуваних примерака српских средњовековних рукописа (Вуканово јеванђељеМирослављево јеванђеље и Радослављево јеванђеље).
Поред националне библиотеке у раду је сажето представљен и развој других типова библиотека у Русији, установљених углавном у 18. веку.

Објављено
22. 06. 2018.
Секција
Библиотека