Народне књижнице и читаонице као облик јавног библиотекарства у Србији од 1918. до 1941. године

  • Биљана М. Ђурашиновић
Кључне речи: народне књижнице и читаонице, јавне библиотеке, читалишта, правила народних књижница и читаоница, Шабачка народна књижница и читаоница, јавно библиотекарство, Србија 1918–1941, Савез народних књижница и читаоница

Сажетак

Циљ текста је да се опише рад народних књижница и читаоница у Србији у периоду од 1918. до 1941. године. У уводном делу представљени су облици јавног библиотекарства у Србији између два светска рата, са посебним освртом на разлике између појединих типова установа. Први део рада посвећен je делатности народних књижница и читаоница у посматраном периоду. У другом делу описан је рад Шабачке народне књижнице и читаонице, која је радила између 1928. и 1941. године, а била је најбоље организована установа овог типа на територији Србије. Последњи део заснива се на дефинисању делокруга рада Савеза народних књижница и читаоница – организацији која је требало да окупи све народне књижнице и читаонице на територији Краљевине. Својом делатношћу народне књижнице и читаонице допринеле су разноврсности јавног библиотекарства у периоду између два светска рата и побољшању општих културних прилика на територији Србије.

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Одраз