Друштво југословенских библиотекара и Библиотекарско друштво Србије: континуитет професионалног удруживања

  • Гордана Стокић Симончић Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
Кључне речи: библиотекари, удружења, Србија, Хрватска, Словенија, Југославија, Друштво југословенских библиотекара, Београдска секција, Библиотекарско друштво Србије

Сажетак

Од краја новембра 1929. до почетка 1941. године у Београду је деловало Друштво југословенских библиотекара, односно његова Београдска секција. Важни циљеви које је себи поставило Друштво углавном нису остварени, а због промене политичких, друштвених и економских прилика после Другог светског рата његов рад остао је мало познат генерацијама потоњих библиотекара.
Аутор овог рада полази од хипотезе да је период између два светска рата био – судећи према професионалним акцијама покренутим у сложеним политичким и скромним економским условима – доба узлета српског библиотекарства и да је визионарство ондашњих библиотекара уграђено у темеље послератног развоја професије код нас. У сусрет јубилеју, седам деценија деловања Библиотекарског друштва Србије, потребно је стручној јавности скренути пажњу на постојање професионалне асоцијације која јој је претходила, као и на могућност померања датума оснивања асоцијације за целе две деценије уназад.

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Одраз