Библиотека у сопственој соби: ауторке, јунакиње и књиге од Вирџиније Вулф до данас

  • Владислава Гордић Петковић Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Одсек за англистику, Нови Сад
Кључне речи: женско ауторство, библиотека, Вирџинија Вулф, књижевне јунакиње

Сажетак

Кад одлучи да пише о положају жене у свом времену, Вирџинија Вулф истраживање почиње од библиотечке претраге; есеј Сопствена соба (1929) може се данас читати као виртуелно путовање скривеном и потискиваном женском историјом која, ма како оскудна и анонимна, ипак постоји у оквирима Британске библиотеке. Роман Џепарош (2005) британске списатељице Саре Вотерс користи мотиве библиотеке, текста и читаоца да би проговорио о темама идентитета и утицаја. Колико су књиге и библиотеке важне у карактеризацији јунакиња британске прозе и есејистике двадесетог века, тема је овог рада. У самој анализи узима се у обзир и конфликтан однос према тематизацији женског искуства, које се рађа из свести о томе да књижевна традиција оскудева у јасном и артикулисаном промишљању женских тема.

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Тема