Шта чини иновације успешним? Искуство увођења иновација у Националној библиотеци Холандије

  • Хилделис Балк Национална библиотека Холандије
  • Елсбет Квант Национална библиотека Холандије
  • Клеменс Недекер Национална библиотека Холандије
Кључне речи: иновације, организација, друштвене вредности, Национална библиотека Холандије

Сажетак

Национална библиотека Холандије (даље у тексту НБХ), иновира своје услуге и организацију већ 20 година, а наставиће то да чини и у будућности. Кључно питање у овом тексту је шта чини иновације успешним у организацији НБХ. Пажња је усмерена на два примера из праксе: развој недавно покренутог Делфер портала, који чини доступним 30 милиона страница дигитализованог наслеђа Холандије и развој Истраживачке лабораторије НБХ, која нуди домаћим и страним истраживачима платформу за експерименте. У прегледу иновационе теорије и праксе (Balk, 2013), настала је листа фактора који одређују капацитет библиотеке за увођење иновација, груписаних у четири области: лидерство и организациона култура, знање и организационо учење, капацитет за сарадњу и организациони дизајн. Наведени примери представљају допринос успешној пракси увођења иновација у националним библиотекама. На крају, приказани су план за будући развој Дигиталне Националне бибилиотеке Холандије, план за интегрисање услуга са заједницом јавних библиотека, као и неколико могућих сценарија развоја библиотека у Холандији.

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Мрежа