Шлеска библиотека у Катовицама и њен фонд

  • Weronika Pawłowicz Biblioteka Śląska, Katowice, Poland
Кључне речи: Шлеска библиотека, Катовицe, посебни фондови, рукописи, Библиотека Позоришта у Лавову, стари отисци, графике, картографска грађа, ефемерна грађа, Шлеска дигитална библиотека

Сажетак

Шлеска библиотека у Катовицама је јавна библиотека научног профила, која врши и функцију матичне библиотеке. Основана је 1922. године као Библиотека Шлеског парламента, а 1936. постала је независна институција под називом Шлеска јавна библиотека „Јозеф Пилсудски”. Године 1952. добија назив Шлеска библиотека и бива проглашена научном библиотеком. Данас фонд Шлеске библиотеке броји више од 2,5 милиона предмета: књиге, часописе, документарну грађу о друштвеном животу, као и специјалне колекције: рукописе, старе отиске, картографски материјал, графике, летке, музику, плоче и филмове. Међу њима су многи врло вредни и неколико јединствених, као што су Exercitia spiritualia од Светог Игнација Лојолског (Амакуса, 1596) и Jakob en zijn Heer од Дидроа (Хаг, 1793). Велики број јединица које припадају фонду Шлеске библиотеке доступан је и у дигиталној верзији, посредством Шлеске дигиталне библиотеке.

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Библиотека