Библиотека као радионица и инспирација

  • Берислав Благојевић Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука
  • Марија Павловић Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука
Кључне речи: библиотека, књижевност, српска књижевност, библиотекарство, инспирација, радионица, писци- библиотекари, читање, информација, грађа, књижевно дјело

Сажетак

Рад се бави односима и везама између књижевника, књижевности и библиотеке, при чему библиотеку одликује двојака улога – радионице и инспирације. Библиотека као радионица посматра се као мјесто које нуди информације и неопходну грађу за настајање књижевног дјела, али и као физички простор у коме књижевност настаје. Библиотека у контексту извора инспирације за књижевнике сагледана је из неколико аспеката, уз приједлог могућих начина даљег проучавања. У раду се анализира у којој мјери и на који начин се преплићу наука и умјетност, библиотекарство и књижевност, а посебна пажња рада посвећена је заступљености библиотеке као теме, мотива и инспирације у дјелима писаца. Такође, предмет анализе је утицај библиотеке као радионице и инспирације на савремено стваралаштво писаца и књижевника– библиотекара у Србији и Републици Српској.

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Тема