Библиотеке и библиотекари у уметничкој књижевности и популарној литератури

  • Милица Матијевић Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац
  • Виолета Ђорђевић Библиотека града Београда
Кључне речи: библиотеке, библиотекари, стереотипи, књижевност, јунаци, књига

Сажетак

У раду се анализира начин представљања библиотека и библиотекара у савременој српској књижевности. Мада се ретко појављују као мотив у делима домаћих аутора, они су ипак присутни, како у у књижевности за децу, тако и у свим родовима књижевности за одрасле. Разматрају се уобичајени стереотипи на којима се заснива слика библиотека и библиотекара. Такође, откривају се нови, савремени стереотипи који постепено замењују оне из ранијих периода. Приказом одређених књижевних дела истражује се улога књижевног стваралаштва на креирање слике о библиотекама и библиотекарима у јавности, као и у којој мери савремена српска књижевност доприноси или се супротставља постојећим стереотипима. Рад преиспитује у којој мери су сами библиотекари свесни уврежених представа о себи и својој професији у савременој домаћој уметничкој књижевности и популарној литератури.

Објављено
27. 11. 2021.
Секција
Тема