Поље књижевности у јавним библиотекама у Србији

  • Драгана Сабовљев Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Зрењанин
  • Владимир Арсенић Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Зрењанин
Кључне речи: поље књижевности, јавне библиотеке, књижевно дело, књижни фондови, промотивне активности, традиционалне манифестације, издавачка делатност, корисници, запослени, Србија

Сажетак

Рад се бави односом поља књижевности и делатности јавних библиотека у Србији у историјској перспективи и савременом тренутку. Проучавајући феномен књижевног дела (али не улазећи у вредносно одређивање високе и тривијалне књижевности) и развој јавних библиотека, аутори настоје да покажу њихову блиску повезаност. Она се посматра кроз структуру фондова јавних библиотека и однос различитих чинилаца поља књижевности (писци, читаоци, издавачи). Објашњење ове везе проналази се и у дефиницији и функцијама јавних библиотека и структури њихових корисника. Представљају се промотивне активности, традиционалне манифестације и издавачка делатност засноване на књижевности. Истакнута је и образовна структура запослених и менаџмента у јавним библиотекама која такође сведочи о вези са пољем књижевности.

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Тема