Читалиште кроз време

  • Горан Траиловић Градска библиотека Панчево

Сажетак

Кад га напишеш, ваљда ће имати неки наслов, радни је назив овог уводника назначен тако у садржају броја и на белој страници прелома. И пожелео сам да задржимо тај наслов и ту белину. Да буде попут постера „Неприступачна презентација” изложеног на овогодишњој IFLA-и. Текст на њему био је написан на Брајевом писму, а ауторке, Јелена Лешаја и Кристина Пасад, „представиле су како треба да изгледа презентација да би била приступачна особама са тешкоћама у читању“. За остале то је била само белина.

Конференцији у Вроцлаву смо посветили дужну пажњу у рубрици Линк из више разлога. Не најмање важан је тај да никада није било више библиотекара из Србије на IFLA-и. У извештају под заједничким насловом „Хиљаду километара за тридесет библиотекара“ објављујемо текстове десетак аутора из Србије и Хрватске о дешавањима на Конгресу и сесијама које су пратили. Не треба посебно истицати да смо успели да пренесемо само део атмосфере и активности са око 250 одржаних скупова у Вроцлаву (не рачунајући бројне претконференције у Пољској, Немачкој, Литванији, Норвешкој, Швајцарској, Словачкој и Румунији)...

Објављено
22. 12. 2017.
Секција
Уводник