Повезивање библиотека и географских информационих система

  • Обрад Вучковац Библиотека Дома културе „Студентски град”, Нови Београд
Кључне речи: географски информациони системи, ГИС, просторни подаци, инфраструктуре просторних података, дигитална библиотека просторних података, менаџмент информационих извора, стандарди за просторне податке, Дом културе „Студентски град”

Сажетак

Ефикасно коришћење информација о простору постало је једна од кључних компоненти у решавању глобалних проблема попут климатских промена, спречавања епидемија или сузбијања сиромаштва. Географски информациони системи (ГИС) омогућавају прикупљање, комбиновање и анализу просторних информација и од велике су користи при доношењу одлука, рационалног коришћења ресурса и спровођења превентивних мера тамо где су потребне. Они добијају све већи значај у академским и пословним круговима, а библиотеке могу на бројне начине да их уврсте у своје услуге. Обезбеђивање рачунара са инсталираним ГИС програмима, одржавање радионица, пружање помоћи при проналажењу просторних података, геореференцирање, развој дигиталних библиотека за похрањивање просторних података, само су неки од начина. У овом раду аутор ће представити пројекат развоја дигиталне библиотеке за прикупљање просторних података, који су започели библиотекари Дома културе „Студентски град” – Нови Београд у сарадњи са Географским факултетом Универзитета у Београду и Географским институтом „Јосиф Панчић” САНУ. Пројекат Дигитална библиотека просторних података може донети вишеструке користи студентима и професорима који користе ГИС, али и библиотекарима.

Објављено
27. 11. 2021.
Секција
Тема