Academic Libraries Meet Research Data Management: A Case Study of the University of Ghent’s Central Library’s Practices

  • Emilie Hermans National Open Access Desk at Ghent University, Antwerp Area, Belgium
Кључне речи: академске библиотеке, управљање истраживачким подацима, сервиси истраживачких података, студија случаја, Универзитет у Генту, OpenAIRE

Сажетак

Појава управљања истраживачким подацима као зреле развојне фазе у истраживачком циклусу представља велики изазов за истраживачке организације. Она доводи до потребе за развојем сервиса истраживачких података. У оквиру свеукупних напора које читав универзитет улаже у реализацију ових сервиса, академска библиотека се може позвати на своју стручност у управљању подацима. Како академске библиотеке делују у различитим контекстима, улоге које оне могу узети на себе у том процесу могу се разликовати, будући да је сарадња са осталим актерима есенцијални сегмент комплексног поступка управљања истраживачким подацима. У овом раду се анализира допринос академске библиотеке Универзитета у Генту (Белгија) услугама управљања истраживачким подацима у ширем институционалном контексту. Истражује се модел хибридних услуга управљања истраживачким подацима који је конципиран тако да обухвата и универзитетске и децентрализоване иницијативе. Тренутни нагласак у управљању истраживачким подацима на Универзитету у Генту је на развоју консултативних сервиса истраживачких података. Одлука академске библиотеке Универзитета у Генту да се посвети развоју сервиса истраживачких података није настала првенствено због нових захтева финансијера у вези са планирањем управљања подацима, већ је проистекла из дугогодишње традиције пружања приступа информацијама која је наведена у изјави о њеној мисији: „Олакшавање креирања отвореног знања”. Овај рад приказује пример онога што би могла да буде улога истраживачке библиотеке, открива њене могуће предности (укључујући широк распон актера и струка, који остварују циљеве кроз сарадњу) и покушај да избегне замке (прагматични поглед а не приступ одозго, како би се олакшало задовољавање потреба истраживача и комбиновање аутономних иницијатива специфичних за одређене домене са централним сервисима, који одражавају институционални контекст).

Објављено
15. 06. 2017.
Секција
Тема