Јавно доступне библиографије истраживача Србије – стање и перспективе

  • Биљана Албахари Народна библиотека Србије
Кључне речи: научни радници, Србија, библиографије, електронске базе података и услуга, E-CRIS, дигитални репозиторијуми, ORCID

Сажетак

Библиографије научних радника у Србији вредан су извор информација о домаћој научној продукцији. Поред тога, оне играју и важну улогу у систему вредновања научних резултата појединаца, пројектних тимова и научних установа. У Србији тренутно не постоји јединствена платформа која би омогућила јавни и потпуни увид у библиографске податке о публикацијама активних научника.
У раду се презентује историјат библиографског праћења научноистраживачког рада у Републици Србији. Представљене су старије библиографске базе и савремени електронски сервиси у којима су реферисани радови истраживача из Србије. Анализом предности и недостатака ових извора дошло се до закључка да у библиотекама Србије постоје различите библиографске базе које међусобно нису повезане.
Решења овог проблема могу се тражити у укључивању свих библиотека у E-CRIS систем, увођењу обавезе за научне раднике да креирају и одржавају ORCID профиле, или успостављању мреже институционалних репозиторијума и националног агрегатора, чиме би се истовремено решили проблеми отвореног приступа научним публикацијама насталим у оквиру домаћих научних пројеката и јавно доступних библиографија научника.

Објављено
15. 06. 2017.
Секција
Одраз