У царству књига и робота: мејкерспејс у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда

  • Јасна Бркић Библиотека града Београда
  • Виолета Ђорђевић Библиотека града Београда
Кључне речи: јавне библиотеке, библиотеке зе децу и младе, мејкерспејс (Makerspace) концепт, едукативне радионице, учење кроз игру, LEGO Education програм, LEGO роботика, 3D технологије, Библиотека града Београда

Сажетак

У раду се разматрају појам и суштина мејкерспејс (Makerspace) концепта, који се последњих година успешно развија и активно примењује у многим библиотекама, претежно економски развијенијих земаља. Образлаже се потреба деловања у складу са мејкерспејс концептом и трансформације библиотеке у креативни простор у којем се окупљају људи сличних интересовања, усмерених пре свега на рад на рачунарима, бављење техником, електроником, машинама, науком и њеном применом. На примеру Дечјег одељења Библиотеке града Београда описују се почетни кораци у развоју мејкерспејс концепта кроз реализацију пројекта Технотека. Надаље, представљају се радионице реализоване по принципу учења кроз игру, у којима деца и млади стичу нова и проширују постојећа знања и вештине помоћу савремених технологија и анализирају се даље могућности рада на овом пољу у библиотекама.

Објављено
15. 06. 2017.
Секција
Мрежа