Стилијан Чилингиров и његов допринос очувању српских библиотека које су Бугари запленили у Првом светском рату

  • Елизабета Георгиев Народна библиотека „Детко Петров”, Димитровград
Кључне речи: Стилијан Чилингиров, Први светски рат, збирке српских библиотека, ратни плен, Народна библиотека Србије, Народна библиотека у Софији (Бугарска), Јован Томић

Сажетак

Стилијан Чилингиров је културни делатник Бугарске из прве половине 20. века који је својим радом оставио значајан траг у бугарској култури и умногоме допринео развоју бугарских читалишта и библиотека. Бавио се књижевним и научним радом, теоријом и историјом књижевности, књижевном критиком и историјом. Овај рад доноси до сада мало познате податке о улози Стилијана Чилингирова у очувању српских књига заплењених у Првом светском рату, међу којима су биле и књиге из Народне библиотеке Србије. Урађен је на основу истраживања архивске грађе из Централног државног архива, Народне библиотеке „Ћирило и Методије” у Софији и мемоара самог Чилингирова, те података презентованих у различитим публикацијама везаним за историју бугарске националне библиотеке. О судбини заплењених српских књига у Великом рату, о којима је до 1919. године бринула Народна библиотека у Софији, релативно мало се зна из постојећих историјских извора, па је представљање до сада непознатих података из бугарских извора од значаја за историју српског библиотекарства.

Објављено
15. 06. 2017.
Секција
Библиотека