Инфографика или визуелно приповедање: перспективе у библиотекарству

  • Јелена Јовин Библиотека Матице српске, Нови Сад
Кључне речи: визуелизација података, сажимање података, статичка инфографика, визуелно приповедање, дизајнерске смернице, Pinterest, анализа садржаја, годишњи статистички извештај, информациона писменост, употреба лисног каталога, плагијаризам, сарадња библиотека са наставним кадром, „пажљиво читање”, визуелни библиотечки маркетинг, креативност

Сажетак

У раду се анализирају и истичу предности инфографике, све утицајније технике за визуелно сажимање статистичких података, рекламирање, образовање и графичко приповедање различитих прича са друштвено одговорном тематиком. Разматра се њена примена у библиотекарству кроз описе неколико одабраних примера инфографика које ефектно представљају конкретне аспекте деловања библиотека на порталу Pinterest. Као прво, издвојено је графичко решење статистичког годишњег извештаја, затим једно упутство по фазама о информационој писмености за студенте и друго о коришћењу лисног каталога из 1930-тих година, а потом плакати који указују на појаву плагијаризма, промоцију сарадње библиотека са наставним кадром и корисну технику звану „пажљиво читање”. За библиотекаре који се заинтересују за дизајн инфографике понуђене су смернице за израду ефектних решења по мишљењу три експерта: Едварда Тафтија, Рендија Крума и Истока Павловића. Указује се и на потребне алате и бесплатне платформе за дизајн. Циљ рада је да подстакне библиотекаре да размишљају о визуелним мотивима репрезентативности и маркетингу библиотека, буду креативни, а пре свега аутентични.

Објављено
26. 05. 2021.
Секција
Одраз