Корисници и коришћење Дигиталне библиотеке Будве

  • Гордана Љубановић Јавна установа Народна библиотека Будве, Република Црна Гора
  • Маја Симоновић Јавна установа Народна библиотека Будве, Република Црна Гора
Кључне речи: Народна библиотека Будве, Дигитална библиотека Будве, дигиталне библиотеке, онлајн библиотечке услуге, квантитативна истраживања, статистичка анализа корисника, статистичка анализа коришћења, Гугл аналитика, вебометрија, друштвене мреже

Сажетак

Народна библиотека Будве је 2018. одлучила да започне изградњу дигиталне библиотеке са жељом да прошири постојећу понуду онлајн услуга и да уважи потребе савремене публике која све више користи дигиталне садржаје. Неко вријеме након покретања Дигиталне библиотеке Будве, природно су се поставила питања дјелотворности уложених ресурса и даљих праваца развоја која траже чињеничне одговоре. Иако су постављени садржаји завичајног профила, претпоставка је била да ће нови канал презентовања привући публику изван локалних географских оквира, што је анализа једногодишњег коришћења и корисника Дигиталне библиотеке потврдила. Потврђено је и искуствено запажање да њена посјећеност директно корелира са видљивошћу у медијима и на друштвеним мрежама. За анализу промета коришћене су квантитативне статистичке методе које нуди Гугл аналитика.
Изложена анализа корисника и образаца коришћења Дигиталне библиотеке Будве даје слику само у основним цртама. Ипак, то је први покушај неке црногорске библиотеке да једно поље свог дјеловања обради и представи језиком и методама савремене вебометрије и библиотечке статистике.

Објављено
26. 05. 2021.
Секција
Библиотека