Библиотеке очима корисника: анкетно испитивање корисника јавних библиотека Црне Горе

  • Дијана Кривокапић Секретаријат за туризам, економски развој и предузетништво, Општина Херцег, Нови Херцег Нови, Република Црна Гора
Кључне речи: јавне библиотеке, Црна Гора, анкетно испитивање, задовољство корисника, квалитет услуга, односи с јавношћу, стратегија развоја, савремени медији

Сажетак

У раду су анализирани резултати анкете „Библиотеке очима корисника“, која је спроведена међу корисницима јавних библиотека у Црној Гори крајем 2018. године. Према расположивој документацији, ово је прво испитивање спроведено међу корисницима јавних библиотека у Црној Гори. Спроведена анкета јасно указује на то да се стање у јавном библиотекарству државе може промијенити само увођењем нове комуникационе парадигме, која је заснована на употреби савремених медија и технолошких достигнућа.
Дигитално окружење има директан утицај на организацију рада у јавним библиотекама и развој нових корисничких сервиса. Циљ анкете је да се, на основу конктретног става корисника о библиотечким производима, установи актуелно стање, дају предлози за унапређење и афирмирмaцију рада јавних библиотека. Смјернице за увођење и интеграцију савремених технолошких иновација у раду јавних библиотека морају бити засноване на примјерима добре праксе библиотечко-информационих система развијенијих земаља Европе.
Друштвени циљ спроведеног истраживања је да резултати буду од користи Националној библиотеци „Ђурђе Црнојевић“, Министарству просвјете, науке, културе и спорта, локалним самоуправама, културним посленицима и стручној јавност, а све у циљу спровођења конкретних активности у процесу обезбијеђивања услова за модерно функционисање народних, градских, односно јавних библиотека у Црној Гори.

Објављено
26. 05. 2021.
Секција
Библиотека