Стара штампана књига у електронским базама података

  • Александра Драпшин Библиотека Матице српске, Нови Сад
Кључне речи: стара штампана књига, дигитализација раритета, каталогизација раритета, Електронски регистар старе и ретке библиотечке грађе, Дигитална Библиотека Матице српске

Сажетак

Дуго година, раритетне публикације похрањене у збиркама библиотека и других установа, чуване у магацинима и затвореним металним ормарима, могли су да читају само посетиоци посебних, за то предвиђених читаоница. Путем дигиталног окружења, оне су данас описане и претраживе у електронским каталозима и могу се прелистати у дигиталним библиотекама. Никад раније нису биле доступне тако великом кругу корисника. У раду се указује на могућности презентације раритета у електронским базама података, а посебно на њихово међусобно повезивање. Дигитализација раритета не подразумева само пренос података у нове формате, већ омогућава квалитетнији, нови интерактивни истраживачки приступ. Као пример су послужила искуства Библиотеке Матице српске – Електронски каталог Библиотеке, презентација Дигитална БМС и рад у Електронском регистру старе и ретке библиотечке грађе. Приликом библиографско-каталошке обраде раритета, поред описа издања, велика пажња се посвећује примерцима. У раду се наводе врсте података које се уписују у поља напомена при електронској обради старих књига. Указује се и на могућности повезивања електронског каталога са дигиталним колекцијама.

Објављено
26. 05. 2021.
Секција
Тема