Кодиколошки или материјални опис рукописа?

  • Владан Тријић Народна библиотека Србије, Београд
Кључне речи: кодекс, кодикологија, археографија, опис рукописа, материјални опис

Сажетак

У литератури је истакнута разлика између „кодиколошког“ и „физичког“ описа материјалних особина рукописних књига. Тим поводом, у раду се, најпре, у кратким цртама представља историјски развој кодикологије као научне дисциплине која се бави рукописном књигом, превасходно полазећи од физичких особина, како би се указало на могуће импликације које термин собом носи. Затим се пружа осврт на њен релативно слаб одјек у нашој научној средини, што се објашњава самосвојним развојем српске археографије, њеном јединственом методологијом, као и одсуством теоријске освешћености односа између кодикологије и археографије. Најзад, детаљније се пореде особине археографског и кодиколошког приступа рукописној књизи, уз закључак да није оправдано синонимно коришћење термина кодикологија и археографија, чак ни када им се садржина подудара и да би почетни део пуног археографског описа требало да се назива „материјалним“, како би се избегла забуна и спречио губитак драгоцених нијанси у значењу.

Објављено
26. 05. 2021.
Секција
Тема