Хиландар и његова „Средња библиотека“

  • Жарко Војновић Народна библиотека Србије, Београд
Кључне речи: Манастир Хиландар, Средња библиотека, руска књига, богослужбена књига, црквенословенски језик, српска књига 18. века, Народна библиотека Србије, библиотекари

Сажетак

Хиландарска библиотека подељена је у три целине, физички одвојене, засноване на различитим карактеристикама књига, разврстаних по хронолошком и формалном начелу. Тема овог рада је тзв. Средња библиотека, која је до данас, као целина, потпуно непозната јавности. Она садржи највећим делом књиге руског порекла, штампане црквенословенским језиком, у распону од 17. до 20. века. Оне су највећим делом богослужбене, а знатан је удео и „књига за читање“. Само мали део збирке је на руској грађанској ћирилици, а као подзбирка постоји и српска књига 18. века. Сви саставни делови Средње библиотеке укратко су описани у својим основним елементима, а изложена је и кратка историја њене обраде од седамдесетих година прошлог столећа.

Објављено
26. 05. 2021.
Секција
Тема