Византинци и писана реч

  • Радивој Радић Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за историју, Београд
Кључне речи: Византија, рукописи, кодекси, скрипторијуми, речи, цивилизација, антика, западна Европа

Сажетак

Византијска цивилизација била је цивилизација рукописа и рукописних књига (кодекса) за које су коришћени папирус, пергамент и папир. Како би могле да се дистрибуирају до читалаца и како би се сачувале од пропадања, рукописне књиге су преписиване у скрипторијумима у којима нису деловали само монаси, него и световни људи различитих занимања. Књиге су биле веома скупе, а библиотеке јавне, царске, патријаршијске, монашке и приватне са не тако великим фондом рукописа. Како се византијска цивилизација ближила своме заласку, почела је селидба грчких рукописа из Визaнтије у латински свет западне Европе. На тај начин је велико наслеђе античке цивилизације сачувано и пренето у европске земље.

Објављено
26. 05. 2021.
Секција
Тема