Културна политика и стратешко планирање у библиотекама

  • Бојана Грујић Градска библиотека у Новом Саду
Кључне речи: културна политика, стратегијски менаџмент, стратешко планирање, библиотеке, Стратегије развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. са Акционим планом, Србија

Сажетак

Дуго очекивана национална стратегија развоја културе Републике Србије за десетогодишњи период усвојена је у фебруару 2020. године. У раду је истакнут значај доношења овог документа за област културе и библиотечко- информационе делатности у Србији, с намером да се, у вези са тим, сагледа стање у култури у погледу примене принципа теорије менаџмента и стратешког планирања у пословању библиотека. Писању рада претходило је истраживање које је обухватило српске матичне, националне и универзитетске библиотеке, с упориштем на теоријској подлози и истраживањима из окружења. Градска библиотека у Новом Саду у овом тренутку jе једина установа у овој области у Србији чији је управни одбор усвојио Стратегију развоја за период 2020–2024. године. Израда овог документа представља модел који би се могао успешно применити и у другим библиотекама и установама културе, али је за то потребна стратешка подршка оснивача.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Одраз