Старе и ретке књиге легата академика Драгутина Анастасијевића

  • Маја Аћимовић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд
  • Зоран Ранковић Православни богословски факултет, Београд
Кључне речи: Драгутин Анастасијевић (1877–1950), византолог, легат, Православни богословски факултет, културно наслеђе, стара и ретка књига

Сажетак

У раду су представљени резултати истраживања о легату академика Драгутина Анастасијевића који је похрањен у библиотеци Православног богословског факултета Универзитета у Београду. После кратког животописа легатора, издвојене су мање познате чињенице о највећем, али и једном од најзначајнијих легата Православног богословског факултета, који у свом фонду садржи грађу изузетног научног потенцијала, са великим бројем публикација важних за изучавање и развој византолошких студија и историје српског народа. Поред тога, дат је и приказ одређеног броја наслова који, по Критеријумима за процену и категоризацију старе и ретке библиотечке грађе Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, спадају у старе и ретке књиге. По богатству њиховог садржаја и вредности, поред тога што чине значајну културну баштину, представљају изузетно ретку и вредну научну грађу, како код нас, тако и у свету.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Библиотека