Писана традиција Јермена: шеснаест векова писма, књиге и библиотека

  • Биљана М. Ђурашиновић
Кључне речи: Јерменија, христијанизација, писмо, књига, образовни центри, манастири, скрипторијуми, библиотеке, 5–20. век, штампарство, издаваштво

Сажетак

У раду је представљена књижна култура Јермена од стварања писма у 5. веку до савременог доба. Посебна пажња посвећена је манастирским скрипторијумима и библиотекама који су, кроз неколико векова, с обзиром на специфичан географски положај јерменске државе и народа, били најзначајнији, а врло често и једини чувари култа књиге и читања. Са штампарском и издавачком делатношћу започело се од 16. века, првенствено у великим европским и светским центрима, да би у првој половини 19. века штампарија била отворена и у јерменској престоници Јеревану. Национална библиотека Јерменије оснива се средином 19, а већина других тек у 20. веку. Деловање јавних библиотека посебно је изражено од двадесетих година прошлог века, док се прве специјалне библиотеке оснивају десетак година касније. Савремено библиотекарство развија се у складу са утицајем информационих технологија, не занемарујући писану традицију, која се, код Јермена, у непрекинутом низу, негује већ хиљаду и шест стотина година.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Библиотека