Сведок времена: Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу

  • Мирјана Маринковић Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Катедра за оријенталистику, Београд
Кључне речи: Kadınlar Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу), библиотека, информациони центар, женско стваралаштво, Истанбул, Турска

Сажетак

У свету постоји више библиотека посвећених стваралаштву жена. Међу њима су најпознатије Феминистичка библиотека (The Women`s Library) при Лондонској школи за економске и политичке науке (The London School of Economics and Political Science), основана 1926, Феминистичка библиотека у Глазгову (Glasgow Women`s Library), основана 1991, Феминистичка библиотека (Feminist Library) у Лондону, основана 1975. те Библиотека женског стваралаштва и информациони центар у Истанбулу (Kadınlar Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı), која постоји од 1990. године.
За разлику од побројаних библиотека у Великој Британији које претежно прикупљају писану грађу од значаја за историју борбе за друштвена и политичка права жена од краја 19. века, Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу осмишљена је као институција окренута целокупном стваралаштву које потиче од жена, али и оном које је посвећено женама и бави се тзв. женским темама и питањима. Ова библиотека је у исти мах и информациони центар са низом посебних фондова, публикација и пројеката која привлачи пажњу активизмом и ентузијазмом те организацијом низа научних, стручних и других манифестација из области своје делатности.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Библиотека