Порука деци у документима и литератури о дечјим библиотекама и библиотекарима

  • Razina Akhter Bangladesh Shishu Academy, Dhaka, Bangladesh
Кључне речи: дечја библиотека, услуге дечје библиотеке, мисија, сврха, навике читања, одрживи развој, инклузивно образовање, библиотечка писменост

Сажетак

Библиотеке за децу и младе су друштвене, културне и образовне организације које обезбеђују најшири спектар образовних услуга за ову деликатну категорију корисника. Ове услуге подразумевају пружање информација на основу којих се формирају идеолошки и етички принципи, као и научно и културолошко знање из различитих области, у писаном, електронском и аудио-визуелном облику. Добра дечја библиотека постаје пријатељ деци током процеса стицања основног образовања и вештина писмености, омогућавајући им да у будућности учествују у развоју заједнице и активно му доприносе. На основу UNICEF Конвенције о правима детета, IFLA/ UNESCO смерница за развој 2001, IFLA смерница за библиотечке услуге за децу узраста од 0–18 година, докумената и радова представљених на IFLA конгресима и низа извора који се баве овим питањима, у раду се говори о мисији, визији, циљевима, ресурсима и улози дечјих библиотека, као и инклузивним сервисима и потребама деце које они могу да задовоље. Уз то, рад покушава да одговори на питање шта се очекује од дечјих библиотека и библиотекара који раде са децом. Циљ му је да покаже библиотекарима пут којим би требало да иду и начин како да њиме крену и како да промене приступ управљању библиотечким ресурсима и услугама у будућности.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Тема