Деца у земљи библиотека – прошлост, садашњост и будућност финских библиотечких услуга за децу и младе

  • Ulla Pötsönen

Сажетак

Библиотечке услуге за децу и младе представљају саставни део друштвеног живота и образовања у Финској. Текст приказује историјски развој и садашњост финског библиотечког система и описује примере најбоље праксе у домену активности које библиотеке обезбеђују за младе и њихове старатеље.
Након Другог светског рата, финска нација је започела убрзано да се креће у правцу модернизације. Читање из разоноде и задовољства постало је популарно, било је више могућности за образовање, образовни ниво је растао, а млади су проводили више година у школи, уместо да рано почну да раде. Ови трендови допринели су да се развију разноврсније библиотечке услуге. Промене у образовању и у друштву утицале су и на библиотечке услуге за децу те тако данас библиотеке за децу и младе представљају есенцијални део финског друштва.
За разлику од многих других земаља, у Финској не постоји школска библиотека у свакој школи. Тренутно делују неколико изврсних школских библиотека и посвећених школских библиотекара, али већина школа користи услуге јавних библиотека. Линија између школске и јавне библиотеке није јасно повучена јер највећи број посета остварују можда управо ученици, али веза између висококвалитетног образовања и ефикасне библиотечке услуге омогућује библиотекама и школама да имају заједничку сврху, циљеве и стратегију.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Тема