Modeli i mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara za djecu i mlade te njihov utjecaj na praksu

  • Danijela Petrić Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Koprivnica
Кључне речи: knjižničari za djecu i mlade, stručno usavršavanje, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara, Republika Hrvatska, kompetencije knjižničara, Erasmus

Сажетак

U radu su prikazani modeli i mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara za djecu i mlade koji postoje u Republici Hrvatskoj. Također se u članku nastoji definirati na koji način je modele usavršavanja moguće primijeniti u praksi i to na konkretnom primjeru Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, s naglaskom na stručno usavršavanje knjižničara koji rade s djecom i mladima. Daje se pregled stručnog usavršavanja osoblja ove ustanove putem programa Erasmus+ i Nacionalnog centara za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Ono je osobito važno u današnje vrijeme brzih promjena i potrebe za neprestanim prilagođavanjem knjižničnih usluga. Učenje kroz iskustvo i praćenje rada kolega u drugim državama u praksi se pokazalo vrlo korisnim, a koprivnička knjižnica je time povećala kompetencije stručnog osoblja, razvila niz inovativnih programa te istaknula svoju važnu ulogu u zajednici.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Тема