Читалачки клуб за особе са интелектуалним тешкоћама

  • Горан Траиловић Градска библиотека Панчево
Кључне речи: Читалачки клуб, доступност културних садржаја, особе са сметњама у развоју, особе са интелектуалним тешкоћама, перцепција књижевног текста, Градска библиотека Панчево, Одељење за комуникацију и инклузију, Центар за културу и екологију ПанАрт, Удружење „На пола пута“, Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама, стручни сарадници, „индивидуална карта читаоца“

Сажетак

Одељење за комуникације и инклузију Градске библиотеке Панчево је 2018. године, у оквиру пројекта Доступност културних садржаја особама са сметњама у развоју и интелектуалним тешкоћама, покренуло специфичан Читалачки клуб који је окупио двадесетак младих особа. Активности Клуба су реализоване у партнерству са Центром за културу и екологију ПанАрт и Удружењем „На пола пута“, а његов рад је пратио и усмеравао стручни тим састављен од дефектолога, педагога, психолога и библиотекара.
У раду се износе почетне замисли и очекивања аутора пројекта – писца овог текста, припреме организатора, реализоване активности и евалуација, као и разлози због којих није настављен наредне године. Писан је на основу увида у рад Клуба, непосредног учествовања у активностима, текстуалне и видео-документације која се чува на Одељењу за комуникације и инклузију панчевачке Библиотеке. Посебно су истакнути реакције и мишљења његових чланова који се односе на реализоване активности. Најатрактивнији резултат деловања Клуба је кратки играни филм Љубав у библиотеци, чији су протагонисти његови чланови, који су сами осмислили и сценарио. На основу резултата испитивања учесника и сарадника укључених у пројекат и личног увида аутора, може се закључити да је он успешно реализован.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Тема