Причам ти историју: пројекат сторителинг радионица у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке

  • Тања Граовац Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
Кључне речи: пројекат Причам ти историју, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Народни музеј Зрењанин, баштинске установе, сторителинг (storytelling), завичајно наслеђе, радионице, едукација деце, савремени приступи локалном наслеђу

Сажетак

Рад представља пројекат реализован у сарадњи зрењанинског Музеја и Библиотеке, како би се превазишао проблем слабије заинтересованости младих за завичајно културно наслеђе. Уочен је и проблем недовољне отворености институција културе у комуникацији са новим генерацијама, који су учесници у пројекту покушали да реше употребом сторителинг технике учења и укључивањем различитих интерактивних, радионичарских елемената. Уз коришћење савремених технологија, водитељи радионица су покушали да локално наслеђе учине разумљивијим, ближим и атрактивнијим, као и да подстакну децу да самостално интерпретирају садржаје које нуде Библиотека и Музеј. У тексту су представљена теоријска разматрања о техникама сторителинга и сарадњи баштинских институција, да би се дао одговор зашто је избран модел рада који је коришћен у радионицама. Истакнути су значајни резултати пројекта Причам ти историју који се, по мишљењу ауторке, састоје у томе да су деца охрабрена да чешће и опуштеније долазе у Библиотеку и Музеј и да су заинтересована за локалну историју и подстакнута да даље истражују завичајно културно наслеђе. При томе, успостављена је боља сарадња ове две институције културе.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Тема