Увођење услуга за особе са оштећеним видом – искуства Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу

  • Snežana Jančić Univerzitet u Nišu, Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“, Niš
Кључне речи: особе са оштећеним видом, специјализоване библиотечко-информационе услуге, асистивне технологије, литература прилагођена слепим и слабовидим особама, приступачни формати, Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, Ниш

Сажетак

Пружање услуга особама са инвалидитетом представља важан сегмент рада у библиотекама. У тексту је описан процес увођења сервиса за кориснике са оштећеним видом у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ у Нишу. Укључивањем у TEMPUS пројекат Једнак приступ за све: оснаживање социјалне димензије у циљу јачања Европског простора високог образовања 2013. године и добијањем асистивне опреме за слепе и слабовиде студенте Универзитета у Нишу, Библиотека почиње да се на организован начин бави њиховим потребама и за њих развија специјализоване услуге. Анализом начина на које се овој категорији корисника могу побољшати услови студирања, упознавањем са правном регулативом, пре свега, у области библиотекарства и заштите ауторских права, успостављањем сарадње са институцијама које такве услуге већ пружају, обуком запослених и израдом упутстава, створене су основе за почетак рада. Од тада су сервиси за слепе и слабовиде, од којих је најзначајније прилагођавање литературе у њима приступачним форматима, постале део стандардних библиотечких услуга.

Објављено
11. 12. 2019.
Секција
Библиотека